Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Seznam | Zpět

Betlém z řeckokatolického chrámu Sv.Josefa

Brno,Josefská ulice 1

WWW: www.exarchat.cz
tram 1,2,4,8,9,10,12

Kostel sv. Josefa se tyčí v historickém centru Brna na ulici Josefská. Jeho historie sahá do začátku 17. století, kdy ho nechal postavit František z Ditrichštejna, a věnoval jej řádu františkánek. Roku 1643 kostel i s přilehlým klášterem františkánek, ke kterému náležel, vyhořel. O dva roky později byly zříceniny odstraněny v rámci příprav na obléhání města Švédy. Základní kámen nového kostelu byl položen v roce 1651 a jeho stavba byla dokončena v roce 1653. Kostel zasvěcený sv. Josefovi byl vystavěn v raně barokním stylu a opět se stal součástí kláštera františkánek. V roce 1782 byl řád františkánek Josefem II. zrušen a do klášterních prostor byl uveden řád voršilek, které zde zřídily dívčí školu. V polovině 20. století se kostela ujala minoritská fara a od roku 2010 je v užívání řeckokatolické církve. Nad vchodem jsou umístěny dva erby Ditrichštejnů. První z nich je církevní s kloboukem a patří olomouckému biskupovi Františkovi z Ditrichštejna. Druhý patří jeho synovci Maximiliánovi z Ditrichštejna a je na něm vyobrazena insignie Řádu zlatého rouna.

V důsledku ražení kanalizační stoky v letech 1991 a 1992 došlo k narušení statiky kostela, který musel být v roce 1994 z bezpečnostních důvodů uzavřen a jeho interiér byl odstrojen. Následně bylo zahájeno jeho statické zajištění a další postupné opravy. Jakmile kostel převzala v roce 2010 do užívání řeckokatolická církev, byla zahájena jeho celková obnova, která zahrnovala zejména opravu střechy, izolaci budovy, výmalbu interiéru, zavedení elektřiny a osvětlení. V roce 2014 se zde konala první řeckokatolická bohoslužba. Kostel také slouží k pořádání různých kulturních akcí, jako jsou např. vokální koncerty.

BetlémKostel sv.Josefa
Kostel sv.Josefa

Kostel sv.Josefa Interér kostela
sv. Josef Interiér kostela


© 2018 Vladimír Plecháč, GComp