Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek

Zpět

Realizace evidence na papíru

Pro fázi realizace je rozhodující stav vaší počítačové gramotnosti. Pokud počítačem nevládnete nebo nemáte k němu dobrý přístup, nezbude než použít papír, pero a fotoaparát.
V tomto případě je nejlepším řešením zpracovávat pro každý betlém samostatnou stránku. Betlém může být popsán na více stránkách, ale první stránka by měla mít jednotný formát:

název, autor, rok a fotografie realizovaného betlému.

Na dalších stránkách mohou následovat fotografie listů, titulní stránky, návod pro sestavení a vlastní poznámky.

Takto pojatá evidence umožňuje snadné doplňování i vkládání, změnu pořadí i případně různá uspořádaní skupin např. podle roku vydání. Jednotlivé listy vkládáte do rozvíracích desek nebo kroužkových šanonů. S uvedeným způsobem evidence jsem se setkal u kolegy Františka Karase a byl pro mne nejen obsahově zajímavý, ale také inspirativní pro vlastní způsob evidování betlémů. Realizace evidence betlémů do tabulky vytvořené na listu papíru je cesta do pekel. Jednou vytvořený seznam se stává mrtvou záležitostí. Nemůžete do něho doplňovat nové řádky, stejně obtížné je betlém vyřadit a jakékoli uspořádání je prakticky nemožné. Ušetříte mnoho času, když tento způsob hned na začátku zamítnete.

hlavní stránka doplňová stránka

© 2013 Vladimír Plecháč, GComp