Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek

Analýza požadavků | Realizace na papíru | Realizace na počítači | Zpět

Evidence betlémů

Každý sběratel betlémů musí jednou řešit zásadní problém své sbírky, tj. způsob evidence svých exponátů. I když je to problém obecný (nezávislý na druhu betlémů), já se pokusím popsat systém, který jsem po delším bádání přijal sám pro svoji sbírku papírových betlémů. Následující materiál vychází z přednášky, kterou jsem k tomuto tématu měl na schůzce Spolku českých betlémářů a následně z článku publikovaném v časopisu Betlémář téhož Spolku. Následuje popis dvou fází přípravy evidence betlémů:


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp