Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Historické betlémy 1-10

Historický betlém č. 1 - Šluknovsko
Originál z roku kolem 1900 pochází se sbírek Oblastního muzea v Děčíně. V betlému jsou dva domky s poustevníky. Schematická stříška k betlému nepatří. Je tam jen proto, aby na Ježíška nepršelo. Betlém je na dvou arších na křídovém papíře.

Historický betlém č. 2 - Šluknovsko
Betlém pochází z 18. století. V betlému se nevyskytují žádné ovce. Na první pohled upoutá zdařilá kapela. Schematická k betlému opět nepatří. Zdá se, že na vzniku betlému se podílelo několik neznámých autorů. Betlém je na třech arších A3+.

Historický betlém č. 3 - Z Jiřetína pod Jedlovou
Betlém pochází z konce 18. století. Jedná se pravděpodobně o výběr nebo torzo z většího betlému. Není zde stáj, zato tři andělé. Autorem je pravděpodobně Donát. Originál se nachází ve sbírkách Oblastního muzea v Děčíně. Betlém vydal podle originálu v roce 2009 K. Richtera. Betlém je na čtyřech arších formát A3+.

Historický betlém č. 4 - Z českého Nizozemí
Betlém je z roku 1850. Jeho autorem je Anton Schrauber st. z Mikulášovic. Originál se nachází ve sbírkách Oblastního muzea v Děčíně. Betlém je na pěti arších (A3+).

Historický betlém č. 5 - Turnovský Jana Hauka z roku 1847
Ručně malovaný papírový betlém Joh. Hauka se společně s datem 5. 7. 1847 nachází v otevřené knize jedné dochované pohyblivé figury tohoto betlému - sedícího mnicha. Dříve byl betlém vystavován pod názvem "Ignatz Hauk". Toto jméno se sice nachází na zadní straně figur, ale jedná se pouze o náhodný fragment textu na starých listinách, ze kterých byl lepen tužší karton. Betlém se nedochoval úplný, přesto obsahuje téměř šest desítek figur. Pro případné sestavování byl počítačově doplněn Ježíšek. Na figurách byly místy doplněny retuše a oproti originálu změnšeny asi o 65 %. Betlém vydal v roce 2010 K. Richtera ve spolupráci s Muzeem Českého ráje. Reprodukce betlém je vyhotovena na pěti arších křídového papíru 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 6 - Turnovský deskový Michala Bělohlávka
Deskový betlém pochází z kostela sv. Františka v Turnově, kde dříve byl vystavován na oltáři sv. Mikuláše. Ježíšek byl plastický, údajně z vosku, ale ten se do dnešní doby nedochoval. Pro výstavní účely byl proto (konzervátorem turnovského muzea) doplněn. Restaurování betléma proběhlo v roce 2000, při té příležitosti bylo zjištěno, že se jedná o přemalbu staršího díla (pravděpodobně z 18. století), kterou provedl Michal Bělohlávek (někdy kolem roku 1900). Betlém obsahuje 11 figur, výška cca 150 cm. Reprodukce betléma je zhotovena na křídovém papíře. Výtisk obsahuje dva archy (483 x 330 mm). Na figurách jsou provedeny retuše rozestupů, které vznikly seschnutím desek. Obloha byla dotvořena počítačem. Betlém vydal v roce 2010 Kr. Richtera ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově.

Historický betlém č. 7 - Kukský deskový betlém
V roce 2004 byl z depozitáře Hospitalu Kuks přemístěn do tamní kaple sv. Kříže pozdně barokně deskový betlém milosrdných bratří. Patří k největším na našem území, předčí i vzácné kusy v Národopisném oddělení Národního muzea v Praze. Prostřední plátno betléma s motivem "Narození Páně" měří bezmála 4 metry.
Celek se skládá ze tří pláten:již zmíněné části s Ježíškem, dále plátna s výjevem Sedícího pastýře s chlapcem a ovečkami, a konečně z motivu Pastýře a dudáka s ovcemi. Plátna doplňuje 7 maleb na dřevě (2 andělé na nebesích, 3 skupiny Klanění králů a 2 skupiny staveb ve městě Betlémě).
Z motivů, které jsou v případě deskového betléma kukských milosrdných bratří neopakovatelné, lze uvést např. svázané jehně pod jesličkami.
Fotografie pro výtisky betlémů na křídovém papíře (250g) formátu 483 x 330 mm byly pořízeny ještě před restaurováním a zachycují podobu v níž byl deskový betlém, na vánoce, po dlouhá léta v boční kapli kukského hospitalu vystavován.

Historický betlém č. 8 - Betlém od Jablonce nad Jizerou
Ručně malovaný historický betlém od neznáměho autora pochází z pozůstalosti od Jablonce nad Jizerou. Soubor obsahuje 64 figurek, které byly ručně malované na tvrdém papíře a zezadu podlepené dřívky. Barva však vlivem stáří místy opadala, což je na některých figurkách patrné. Krajina původního betléma byla pokryta mechem a skály vytvořeny z mačkaného papíru. Odhadované stáří jesliček původního majitele odpovídá přibližně 2. polovině 19. století.
První vydání tohoto betlému v nákladu 50 ks a bylo ručně číslováno. Výtisk obsahuje 2 archy 483 x 330 mm na matném křídovém papíru.

Historický betlém č. 9 - Betlém z Mělnicka
Předlohou se starý ručně malovaný betlém pocházející z pozůstalosti z Mělnicka. Byl však velmi poškozen - někdo jej opakovaně otřel mokrým hadrem, což mělo za následek smytí barev a místy dokonce poškození takto navlhčeného papíru. Jeho rekonstrukce byla náročná. Na několika místech jsou ponechána bez opravy nejméně poškozená místa. Původní figurky (stojící lidské postavy) byly vysoké asi 23 cm - zde zmenšeno na cca 15 cm.
Betlém byl vydán na jednom archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 10 - Betlém z Miletína
Betlém vytvořil ze dřeva P. Filip Šubrt, r. 1903 - 1904 působící v Miletíně. Inspirací mu byly 2 papírové archy Alšova betlému vydané roku 1902. (In: Karel Procházka; O betlemech; Praha r. 1908; s. 69-70.) Stojící figurku byly vysoké kolem 30 cm, nejvyšší - postavy s koňmi okolo 37 cm.
Proč byl vydán tento původně vyřezávaný betlém jako papírový? Vzhledem k tomu, že byl originál dřevěného betlému na počátku roku 2011 zcizen a byl již dříve dobře zdokumentován, naskytla se možnost jej vydat v tištěné podobě a tak se opět jako jeho původní předloha dostává (ve zmenšené podobě) na papír. Po originálních dřevěných figurkách betlému se stále pátrá. Kéž by byly opět vráceny na své původní místo... Výtisk obsahuje 4 archy ve formátu matné křídy, velikost archu 483 x 330 mm.

HB 01-Šluknovsko HB 02-Šluknovsko HB 03-Jiřetín pod Jedlovou HB 04-z českého Nizozemí HB 05-turnovský, Jan Hauk HB 06-turnovský, Michal Bělohlávek HB 07-kukský deskový HB 08-z Jablonce nad Jizerou
HB 01-Šluknovsko (2009) (K) HB 02-Šluknovsko (2009) (K) HB 03-Jiřetín p.J. (2009) (K) HB 04-z čs.Nizozemí (K) HB 05-J.Hauka (2010) (K) HB 06-M.Bělohlávka (K) HB 07-z Kuksu (2009) (K) HB 08-z Jablonce n.J. (K)
HB 01-Šluknovsko-arch HB 02-Šluknovsko-arch HB 03-Jiřetín pod Jedlovou-arch HB 04-z českého Nizozemí-arch HB 05-turnovský, Jan Hauk-arch HB 06-turnovský, Michal Bělohlávek-arch HB 07-kukský deskový-arch HB 08-z Jablonce nad Jizerou-arch
HB 01-Šluknovsko-arch HB 02-Šluknovsko-arch HB 03-Jiřetín p.J.-arch HB 04-z čs.Nizozemí-arch HB 05-Jana Hauka-arch HB 06-M.Bělohlávka-arch HB 07-z Kuksu-arch HB 08-z Jablonce n.J.-arch
HB 09-z Mělnicka HB 10-z Miletína
HB 09-z Mělnicka (2014) (K) HB 10-z Miletína (2011) (K)
HB 09-z Mělnicka-arch HB 10-z Miletína-arch
HB 09-z Mělnicka-arch HB 10-z Miletína-arch


© 2019 Vladimír Plecháč, GComp