Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Historické betlémy 1-10 | Historické betlémy 11-20 | Historické betlémy 21-30 | Zpět

Historické betlémy

Historické betlémy představují zvláštní kategorii betlémových archů. Tyto betlémy nevyšly nikdy tiskem ve formátu tištěných archů, ale dochovaly se některé jako kostelní betlémy nebo v soukromých sbírkách. Betlémářský nadšenec, pan K. Richtera ze Staré Paky pochopil kouzlo starých betlémů, začal je vyhledávat, připravovat pro tisk a vydávat. Pro všechny betlémáře-sběratele tak zpřístupňuje zcela novou oblast původní betlémářské tvorby.
Na rozdíl od reprintů starých betlémových archů se nejedná o kopie původních papírových betlémů, ale najdeme zde ofotografované figurky kostelních deskových betlémů, starých vyřezaných betlémů nebo i perníkovky. Na většině starých betlémů se podepsal čas a někdy neprospěl ani způsob jejich úschovy. Musel proto vydavatel přikročit k retuším figur nebo i k doplnění části betlému.

Každý jednotlivý vydaný betlém má kromě podkladů pro sestavení betlému také rozsáhlejší informaci o původu originálu betlému a někdy i autorovi. Vydávané betlémy pan K.Richtera kromě místa původu čísloval. Toto číslování posloužilo pro rozdělení betlémů do podskupin vždy po deseti historických betlémech.


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp