Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Historické betlémy 21-

Historický betlém č. 21 - z Litomyšle, Jarolím Štantejský
Původní papírový betlém pochází z Litomyšle. Dle ústního podání se v rodině předávala informace, že autorem betlému je známý rodák z Ústí nad Orlicí, tkadlec a později i malíř Jarolím Štantejský * 1832 (žák Führichův), po r. 1870 se přestěhoval do Litomyšle, kde také roku 1899 zemřel. (Více např. v časopise Betlemy a betlémáři č.44).
Rozsáhlý pohyblivý betlém byl v minulosti doplňován i dalšími figurkami kralického typu a z části i tištěnými figurami (ovce, stromy a postavy kovářů), které v tomto výtisku pochopitelně vyobrazeny nejsou. Zda-li je tvůrcem všech malovaných figur zmiňovaný autor těžko říci, mohlo by se jednat i o novější napodobeninu. Za účelem zpevnění byly figurky podlepované novějším papírem. Několik figur neslo stopy novější laické přemalby (figura č. 24 a 23). K pohyblivým figurám patří postava mlynáře, který přenášel pytle s moukou. Na mechanismus, který se nedochoval byla napojena i dvojice mužů u pumpy - muž s kloboukem v rukou (ze kterého pil vodu), druhý pumpuje a dobytek sklání hlavu ke korytu s vodou. Nejpoškozenější místa jsou zaretušovaná, i přesto betlém nese stopy poškození a opotřebení, které odpovídají jeho stáří. Pro vyplnění zbylé volné plochy archů byly počítačem dovytvořeny klony ovcí (označené X).
Výtisk obsahuje 5 archů, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 22 - ze Železnobrodska
Původní papírový betlém pochází z Železnobrodska. Obsahuje 70 kusů figur a navíc pro vyplnění zbylé volné plochy archů byly počítačem poupraveny klony z vegetace. Betlém má 5 archů 483 x 330 mm. V betlému není papírový Ježíšek, místo něho byla využita sádrová figurka v dřevěných jesličkách. Ježíšek se přidával do betléma Marii a Josefovi až na Štědrý den,
Když jsem betlém vyřezal a sestavoval, vycítil jsem, že v betlému jsou realizovány dvě scény: anděl zvěstuje pastevcům narození Ježíška a příchod králů a darovníků ke Svaté rodině.

Historický betlém č. 23 - Braunův betlém, Leoš Pryšinger
Dřevěný model betlému vznikal v letech 1998 až 2004, je doplněný o nedochované části Braunova Betlému (poblíž Kuksu). V roce 2004 byl vyhotoven dle modelu i sádrový odlitek, ten pak kolorován olejovou lazurou. Betlém v barevném provedení si nyní díky vystřihovánce můžete sami sestavit (rozměr cca 62 x 28 x 21 cm – Š x V x H). Pro vyplnění zbylé volné plochy archů jsou přidány zrcadlově otočené fotografie andílků a obláčky k případnému zakrytí horní hrany nad motivem Klanění Pastýřů. Výtisk obsahuje 3 archy, formát archu 483 x 330 mm.

Historický betlém č. 24 - Betlém z Turnovska
Původní papírový betlém pochází z Turnovska (objed. č. 24). Výtisk obsahuje 96 částí a navíc pro vyplnění zbylé volné plochy archů byly počítačem poupraveny klony z vegetace či ovcí (označené X). Výtisk obsahuje 6 archů, formát archu 483 x 330 mm.

Betlém pro kostel ve Vysokém nad Jizerou, Vilém Kupka

HB 21-z Litomyšle připravuje se připravuje se připravuje se Betlém pro kostel ve Vysokém n.J., Vilém Kupka
HB 21-z Litomyšle HB 22-ze Železnobrodska HB 23-Braunův betlém HB 24-Turnovský betlém pro kostel ve Vysokém
HB 21-z Litomyšle-arch HB 22-z Železnobrodska-arch připravuje se připravuje se Betlém pro kostel ve Vysokém n.J., Vilém Kupka
HB 21-z Litomyšle-arch HB 22-železnobrodský-arch HB 23-Braunův betlém-arch HB 24-Turnovský b.-arch pro kostel ve Vysokém-arch


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp