Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  sv. Ignac (Nové Mesto) | sv. Teresie (Kobylisy) | PM míru (Lhotka)
sv.Bartoloměj (Žebětín) | sv. Bartoloměj (Kolín) | sv. Vít (Kolín) | Zpět

Křížové cesty kostelní - české

Křížová cesta v kostele je nejčastěji ve formě obrazů nebo basreliéfů. Ve farních kostelech římskokatolické církve je křížová cesta předepsána liturgickou normou. Výstavnosti kostela také odpovídá i úroveň křížové cesty. V malých venkovských kostelech jsou většinou požity kopie obrazů některého z významných malířů, zarámovaných v jednoduchých rámech. Ve výstavnějších kostelech se setkáváme s reliéfovými provedeními jednotlivých zastavení. Obrazy zastavení bývají umístěny na stěnách v uličce, aby při absolvování křížové cesty mohli poutníci s modlitbou volně procházet.


sv.Ignac (Pha) PM míru (Pha) sv.Teresie (Pha) sv.Bartoloměj (Kolín) sv.Vít (Kolín) sv.Bartoloměj (Brno)

© 2020 Vladimír Plecháč, GComp