Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Zpět

Pašijové betlémy české

Jak jsem již zmínil, v českých zemích se s pašijovými betlémy prakticky neshledáte. Po úsilovném hledání na internetu jsem přece jeden objevil v Městském muzeum v Ústí nad Orlicí.

"V postních betlémech, které jsou ve sbírkách Městského muzea v Ústí nad Orlicí, se místní malíři soustředili především na scénu zatýkání Krista. V centru betléma na Olivetské hoře v Getsemanské zahradě s olivovníky klečí modlící se Kristus, jemuž anděl podává kalich útěchy. Zrazující Jidáš s měšcem v ruce přivádí ozbrojené římské legionáře a biřice, kteří přicházejí zatknout Ježíše. Celou skupinu doprovázejí a podporují židovští velekněží a farizejové. Jednotlivé postavy mají v betlémském zpodobnění ustálená dobová oblečení a atributy. Děj se odehrává v noci - nechybí tedy světlonoši s pochodněmi.

V ústeckých postních betlémech je přírodní scenérie i stavby a ošacení figur vždy orientální, na rozdíl od ryze českého pojetí vánočních jesliček. Jeden z nejzajímavějších muzejních postních betlémů s velkým počtem figur je skříňkový, namalovaný Jiřím Knapovským. Ten patří k nejvyhledávanějším tvůrcům betlémů. A kdy se postní betlémy vytratily? Již na přelomu 19. a 20.století, tedy více než před sto lety, byly tyto betlémy spíše výjimečné. Měli je doma hlavně velcí příznivci betlémů a hluboce věřící. V pozdějším období je navíc někteří vlastníci již nestavěli každoročně." uzavírá Ludvík Mátl.

(iDnes.cz,Pardubicko a Pardubický kraj, 11.6.2019)Pašijový betlém z muzea Světlonošio Židovští duchovní
Pašijový betlém z muzea Světlonoši Židovští duchovní

V kapli Panny Marie Lurdské v ambitu Lorety Rumburk byl v roce 2017 a 2018 vystaven ojedinělý pašijový betlém s jeruzalémskou krajinou. Velikonoční betlém znázorňuje biblické vyprávění o utrpení Ježíše Krista. V Loretě Rumburk jsou zastoupeny scény od modlitby Ježíše v Getsemanské zahradě, přes bičování, vysmívání, nesení kříže, ukřižování, Kristův hrob a zmrtvýchvstání. Figurky z papíru pocházejí z tzv. Tyrolského betlému Philippa Schumachera. Doplňuje je architektura Jeruzaléma, kterou v roce 2015 vyrobili žáci výtvarného oboru Keramika Základní umělecké školy Rumburk. Domky, brány a části hradeb z pálené hlíny vytvořilo pod vedením třídní učitelky Jitky Dvorské sedmnáct žáků ve věku 5 až 18 let.

Mgr. Klára Mágrová

Pašijový betlém z kaple HB 02-Šluknovsko Židovští velekněží Židovští velekněží
Pašijový betlém z kaple Křížová cesta Bičování Anděl s kalichem

Celou dobu vyhledávání pašijových betlémů mne mrzelo, že mezi současnými českými autory se nenašel nikdo, kdo by tuto mezeru vyplnil. Během karantény proti koronaviru jsem využil čas a na internetu jsem rozšířil své hledání i na křížové cesty v rakouských a německých kostelích. Nalezl jsem křížovou cestu, ze které se dala vytvořil předloha pro vyřezání jednotlých zastavení. Po doplnění o figurky z Hallerova Götzenovského betlému tak vzniklo 14 scén zastavení, které vytváří pašijový betlém křížové cesty.

Pašijový betlém křížové cety Ježíš potkává matku Ježíš mluví se ženami Ježíš padá potřetí Sejmutí z kříže do hrobu
Betlém křížové cesty Ježíš potkává matku Ježíš mluví se ženami Ježíš padá potřetí Sejmutí z kříže do hrobu

Konečně jsme se dočkali českého papírového postního betlému. Vydal ho OFTIS s.r.o. ve spolupráci s orlickoústeckým muzeem. Je to betlém od Jiřího Knapovského, který vlastní muzeum. Zobrazuje jedinou scénu z tradičních pašijových betlémů - modlitbu a zatčení Krista v Getzemanské zahradě. Autor zobrazuje prostředí zahrady a zachycuje hlavní postavy scény: modlícího se Krista a s andělem pořinášejícím kalich utrpení, spící učedníky, zrádce Jidáše s měšcem, hledající vojáky společně s světlonoši a konečně čekající farizeje spolu s úředníky.

Tato varianta se vyznačuje hned několika důležitými body. Hlavní součástí je klečící Ježíš v Getsemanské zahradě, který vztahuje ruce ke kalichu. Ten mu podává anděl, jako znak Ježíšova utrpení. O kus dál jsou tři apoštolové. Jakub i Jan spí a jsou znázorněny na jedné figurce. Sv. Petr leží opřen o skálu a v ruce drží meč. V zahradě je spousta keřů, olivovníků, palem a dalších listnatých stromů. Na jedné straně je část města. Ze spodní části je zahrada ohraničena plotem. Přicházejí tam vojáci a velekněží, kteří jdou zajmout Ježíše. Od jednoho z nich přijímá Jidáš úplatek. Celá událost se odehrávala v noci a proto je tam i velká část světlonošů. Celek působí velice impozantním dojmem.

Ústecké malované betlémy

Postní betlém, Knapovský Postní betlém, Knapovský Kristus a anděl Vojáci a světlonoči Farizejové Židivští duchovní
Postní betlém, Knapovský Postní betlém, (Buksová) Kristus a anděl Vojáci a světlonoši Farizejové Židovští duchovní


© 2020 Vladimír Plecháč, GComp