Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Historické betlémy | Pašijové betlémy | Skautské betlémy | Betlémy z časopisů | Betlémy kornoutkové | Betlémy skládané | Zpět

České papírové betlémy podle skupin

Při sbírání papírových betlémů můžete uplatňovat různá hlediska. Na tomto webu se setkáváte z hlavním chronologickým tříděním betlému na základě jejich vzniku nebo uvedení na trh. Můžete ale uplatnit ve své sbírce jiný pohled a spojovat betlémy do různých skupin na základě společné charakteristiky. Já jsem vytvořil tyto skupiny:

  • historické betlémy
  • pašijové (postní) betlémy
  • skautské betlémy
  • betlémy z časopisů
  • betlémy kornoutkové
  • betlémy skládané
  • betlémy nezařazené
Při definování skupin jsem vycházel z podobného rozdělení, které ve své sbírce uplatnil kolega František Karas. Také do této části jsem se snažil připojit k jednotlivým betlémům odkazy na jejich evidenční karty, které jsou stejně jako obrázky společné pro oba pohledy: chronologický i podle skupin.
V rámci skupin je zobrazován pouze jeden z hotových betlémů - kolegy Karase nebo můj.


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp