Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Zpět

Jindra Buksová

Paní Jindra Buksová se narodila 6.11.1952 v Praze.

Sbírání betlémů se věnuje od roku 2011. Nejprve sbírala novoročenky. To bylo ale dost náročné především na množství, organizaci a evidenci. Po určité době se zaměřila pouze na specifické okruhy a právě jedním z nich byly betlémy na novoročenkách. Odtud byl jen krůček ke sbírání betlémů. Zpočátku sbírala betlémy bez rozdílu materiálů, autorů, destinací a velikostí.
Aby si udělala pořádek, začala betlémy zařazovat do jednotlivých skupin:

podle materiálu ze skla, keramiky, kovu, dřeva, šustí, látky, vyšívané apod.
podle destinací z domova a Evropy (Polsko, Německo, Rakousko, Francie, Itálie…)
z mimoevropských lokalit (Amerika, Peru, Tanzanie, Keňa, Uganda, Malawi, Burkina Faso…)
autorské Mikoláše Alše, Josefa Lady, Marie Fischerové - Kvěchové, Cyrila Boudy, Karla Franty, Jiřího Trnky, Heleny Zmatlíkové, Vojtěcha Kubašty, Miloše Nesvadby
typové místopisné, národopisné, reklamní, dětské, řemeslné apod.

Ve sbírce paní Buksové najdete všechny místopisné betlémy naší současné malířky Jany Moštkové z Brna-Líšně, Evy Milotové z Hulína, velký počet místopisných betlémů Jiřího Škopka i rozsáhlou kolekci betlémů Petry Linhartové a mnoho skládacích betlémů Vojtěcha Kubašty. V současné době se zaměřuje na papírové betlémy a to především na miniatury, které sama sestavuje. Ve své sbírce shromáždila paní Buksová přes 700 ks betlémů, z toho asi 500 ks papírových a asi 800 ks pohlednic a novoročenek s tématikou betlému. Svou sbírku by chtěla rozšířit o exotické exempláře a také o betlémy našich předních malířů.
S betlémy sběratelky se můžete o vánocích setkat na výstavách Na Slupi a v Toulcově dvoře.
© 2019 Vladimír Plecháč, GComp