Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Buksová | Karas | Zpět

Sběratelé papírových betlémů

Při práci na tomto webu jsem si stále více uvědomoval, jaký nespochybnitelný váznam pro betlémářskou tradici mají sběratelé hotových betlémů. Mnoho lidí si před vánocemi zakoupí jesličkový arch, vystříhá figurky a stáj se staví pro zlepšení vánoční atmosféry rodinný betlém. Každý rok se k němu vrací a vzniká tak krásná vánoční tradice. Objevuje se však stále více jedinců, kterým jeden betlém nestačí a každoročně přidávají další. A tak vznikají soukromé sbírky betlémů, které čítají i několik stovek. A o těchto sběratelích pojednává tato část webu.

Já jsem vymyslel následující dělení sběratelů betlémů:

sběratelé jesličkových archů, jejichž sbírka obsahuje pouze jesličkové archy. Hlavním smyslem sbírky je sehnání původních jesličkových archů, které nebudou nikdy rozstříhány. Hlavní chloubou jsou potom archy z 19. století nebo i starší. Jen málo výstav betlémů se zaměřuje pouze na jesličkové archy.

sběratelé hotových betlémů, pro které je hlavním smyslem jesličkový arch rozstříhat, figurky podlepit, vystříhat nebo vyřazat a opatřit je dřívkem nebo špendlíkem a betlém zhotovit zapícháním do podložky. Tato skupina sběratelů vystavuje hotové betlémy na různých vánočních výstavách betlémů. Fantasie těchto sběratelů se uplatní pouze v rozmísťování figur.

autoři hotových betlémů, kterým nestačí pouze použití podkladů z jeličkového archu. Po vyřezání figurek uplatní svoji fantazii při vytvoření celkové atmosféry betlému - zlepšením podkladu, zarámováním scény nebo umístěním betlému do specifického prostředí. Jejich betlémy můžeme považovat za specifická autorská díla.

organizátoři soukromých muzeí betlémů. Největším problémem rozsáhlejší betlémářské sbírky je její uskladnění. Stovky sestavených betlémů se obtížně vejdou do jednotlivých bytů, sklepů nebo dílen. Nejvyspělejší sběratelé proto řeší tuto situaci organizací soukromého muzea, kde betlémy vystavují celoročně.

Když pracuji na tomto webu, stále se setkávám se sběrateli, kteří doplňují cenné informace, poskytují fotografie sestavených betlémů a někdy i jesličkových archů a pomáhají mi mnoha radami, jak web zatraktivnit. Těmto fanouškům papírových betlémů bych se rád odvděčil vytvořením samostatných stránek s informacemi a ukázkami o jejich činnosti. Pokud máte povědomost o takových fanoušcích, poskytněte mi kontaktní informaci a já se postarám o zbytek. Je jen škoda, když se postupně na jejich úsilí a sbírku zapomene.© 2019 Vladimír Plecháč, GComp