Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

19.století | 20.století | 21.století | pašijové | Zpět

Rakouské papírové betlémy

V průběhu 17.století se betlémy objevují pouze v klášterech, kostelech a částečně také v domech aristokratů. Ve 2.polovině 18.století a v průběhu celého 19.století jsou součástí městských a venkovských příbytků. Výnos Josefa II zakazující vystavování betlémů v kostelech přispěl naopak k jejich rozmachu. Lidem betlémy chyběly a tak si je začaly pořizovat do svých domovů. Většinou se vyřezávaly figurky ze dřeva s bohatou polychromií. Významné postavení mezi tvůrci betlémů získali grödnenští řezbáři, kteří s betlémovými figurkami také obchodovali. Pro alpské betlémy 18. a začátku 19.století je charakteristické, že zůstávají na domácí půdě ve ztvárnění jesličkové krajinné scenérie a také figurky nesou ve výrazu i v oblečení ráz místního lidu.

Markéta Kašparová, muzeum Teplice 2013© 2019 Vladimír Plecháč, GComp