Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Pašijové betlémy papírové | Pašijové betlémy kostelní | Zpět

Rakouské pašijové betlémy

Tento druh betlémů není v našich zemích příliš rozšířen. Velikonoční betlémy jsou stavěny v období příprav a vlastních oslav Velikonoc, odtud také jeden z jejich názvů. Na rozdíl od vánočních betlémů mají za cíl zobrazit závěrečnou část života Kristova, především jeho utrpení a ukřižování. Slovo pašijový pochází z latinského slova passion a znamená utrpení a proto druhý název těchto betlémů-pašijové betlémy (Passion Nativity). A konečně jejich stavění má pomocí lidem překonat útrapy půstu, který předchází velikonočním svátkům a uvědomit si větší míru Kristova utrpení. Odtud tedy postní betlémy (Fasten Krippe).

Historickou událost, která se váže k vánočním betlémům, zná jistě každý betlémář. Sled událostí, které jsou spojeny s koncem Kristova života, není příliš blízký širšímu okruhu sběratelů, snad jen s výjimkou opravdových křesťanů. Podrobně popsal tyto události pan Jiří Vladyka v časopisu Betlémář a betlémáři č.104. Pro správné pochopení existence a rozmístění jednotlivých skupin figur je tato znalost důležitou podmínkou.

Pro tento soubor figurek není slovo betlém to zcela správné. Původně znamenalo místo Ježíšova narození a pro tento typ vánočních betlémů se vžila jistá struktura figur - Svatá rodina s Jezulátkem, volek a oslík, pastýři, ovečky, králové. U velikonoční betlémů se setkáváme s dospělým Kristem, apoštoly, vojáky nebo pozdějšími svatými (např Máří Magdaléna). Velikonoční betlém může být stavěn jako soubor scén, vyjadřující závěrečné fáze Kristova života na rozdíl od jednolitého obrazu jeho narození. Ve velikonočních betlémech se nevyskytují žádná zvířata.

Postní betlémy zachycují největší drama v životě Kristově, mohou zobrazovat třeba poslední večeři, zradu Jidáše, zatčení Krista, křížovou cestu, samotné ukřižování nebo následné snímání z kříže a Velkou noc, tedy Vzkříšení Krista. Některé velikonoční betlémy postihují všechny uvedené scény v rámci jednoho obrazu s dodržením při uspořádání časové posloupnosti, jiné budují jednotlivé scény samostatně. Existují i betlémy, které zobrazují pouze část ukřižování a vzkříšení.

V současné době se v našich zemích prakticky žádné velikonoční betlémy nestaví. Rovněž autoři jesličkových archů se tomuto tématu důsledně vyhýbají. Za hranicemi jsou tyto betlémy rozšířenější. V katolicky orientovaných zemích, například v Rakousku nebo v Bavorsku, kde je podstatně větší počet věřících než v Česku, jsou vydávány také vystřihovací postní betlémy. Převládají v nich zejména jednotlivá zastavení křížové cesty se znázorněním Ježíšova utrpení a samotné Vzkříšení. Ve Val Gardeně se můžeme ve specializovaných řezbářských krámech setkat s dřevěnými betlémky, zobrazujícími ukřižování Krista.


© 2022 Vladimír Plecháč, GComp