Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


Betlémy do 1948 | Betlémy do 1989 | Betlémy do 1999 | Betlémy do 2009 | Betlémy do 2019 | Betlémy do 2029 | Betlémy nezařazené | Zpět

Katalog českých tištěných papírových betlémů

Nejstarší a pod vánočními stromečky nejrozšířenější byly tzv. JESLIČKOVÉ ARCHY. Staly se nejednou inspirací pro tvůrce betlémů. Jesličkové archy byly rozšířeny po celé střední Evropě. Byly vpravdě mezinárodní, vždyť přesto, že byly tištěny v Praze třeba firmou Morack (1890), nebo velmi slavnou mědi- a ocelotiskárnou Hoffman (1830) a naproti tomu v německé magdeburgské tiskárně ROBRAHN & Co., ve svém záhlaví měly několikajazyčné názvy: české JESLIČKY, německé KRIPPENBILDER, polské NOWE OBRAZKI DO SZOPKI. Mnohdy ale i srbochorvatské, maďarské a francouzské.
Mezi další velice rozšířené tištěné jesličkové archy patří betlémy reklamní. Jsou již pozdějšího data. Potravinářské, ale i ostatní firmy je dávaly na vánoce do balíků se svým zbožím jako reklamu. Takovým archem je třeba KARO FRANCKOVKA, kdy Ježíšek dostává tuto proslulou kávu nejen od daráčků, ale i od třech králů. Podobné jsou i dva archy pro továrnu na mýdlo J. Otto, Rakovník z roku 1930 od malířky Marie Fischerové-Kvěchové.
Tištěné jesličkové archy k vystřižení se u nás objevily již před rokem 1850. Nejdříve šlo o ručně kolorované ocelorytiny, později o litografie nebo dřevořezbu. Nejstarší tisky byly kolorované jen červeně, modře, zeleně a žlutě. Úroveň betlémů bohužel postupně klesala. Zásadním průlomem v kvalitě betlémů se stal počin Mikoláše Alše, který vydal 3 betlémové archy v r.1902 a o 2 roky později čtvrtý. Brzy po něm začaly betlémy tvořit i další významní malíři (Lada, Wenzig). Naším nejplodnějším tvůrcem betlémů byl Vojtěch Kubašta, který vytvořil zcela nový typ betlému- prostorový betlém.

Papírové betlémy se staly sběratelským fenoménem zejména posledních dvacet let. Vznikají různé betlémářské spolky, které sdružují nadšence, zajímající se o betlémářskou tvorbu. Na stránkách internetu si vyměňují poznatky o svých sbírkách, v časopisech seznamují zájemce s výsledky svých výzkumů. O vánočních svátcích vystavují své betlémy a dokreslují tak pohodovou atmosféru Vánoc. Již deset let patřím do skupiny těchto nadšenců. Soustřeďuji se pouze na papírové betlémy. Velmi brzy jsem poznal, že u jakékoli rozsáhledjší sbírky, je nezbytným požadavkem vytvoření přehledného seznamu o jejích exponátech. Proto vznikl tento web.
I když existuje poměrně rozsáhlá betlémářská literatura, tak papírovým betlémům se doposud nevěnuje jediná ucelená publikace. Na internetu se můžete seznámit se sbírkami různých "papírkářů", které však většinou postrádají chronologické uspořádání vydání jednotlivých betlémů. Až po časovém seřazení vydaných betlémů můžete vysledovat, jak se měnil přístup autorů při tvorbě svých betlémových scén. Také můžete vidět rozdíly českých betlémů od jiných národních betlémů - německých, rakouských, španělských. Hlavním problémem celého projektu bylo, že doposud většina autorů i vydavatelů nechápe betlém jako uměleckou tvorbu. Zatímco malíř svůj obraz opatří svým podpisem a rokem malby, tak u betlémových archů se s tímto postupem setkáváme velmi zřídka. Ani vydavatelé neuvádějí potřebné informace o tiskárně. Někdy i vytvoření betlému nekorespunduje s jeho objevením na trhu. V mnoha případech, zejména u starších betlémů, chybí jakákoli informace o autorovi, roku, vydavateli a tiskárně. Pro účely vytvořeného webu jsem aktivně spolupracoval s panem Františkem Karasem a přijal jeho údaje o vzniku jednotlivých betlémových archů. Jsem mu tímto nesmírně zavázán za pomoc a všechny poskytnuté informace. Ještě chci poděkovat předsedovi Spolku betlémářů panu Milanu Zabranskému, který byl u zrodu mého zájmu o betlémy a hlavně spolupráce s panem Karasem.

Pro roztřídění betlémů jsem zvolil dvě klíčové události: rok 1948 a rok 1989.
Vzniklo tak pět betlémových oblastí: 1900-1948, 1949-1989, 1990-1999, 2000-2009 a 2010-2019. Charakter a četnost vydávaných betlémů ovlivnilo zejména politické klima v daném období. Po roce 1989 jsem musel přistoupit k členění po jednotlivých rocích, které vyvolalo především množství vydávaných betlémů.

Několik technických poznámek:
Jednotlivé betlémy jsou zobrazeny ve dvou řádcích:

  • na prvním řádku je obrázek hotového betlému (betlém kolegy Karase je označen (Karas) nebo (K) s modrým poodkladem, můj betlém bez označení nebo se jménem autora a se žlutým podkladem. U některých názvů betlému je aktivní odkaz k evidenční kartě betlému z podrobnější informací a obrázky jesličkových archů.
  • ve druhém řádku je zobrazen některý z obrázkových archů.
Klepnete-li na obrázek, zobrazí se ve zvětšené velikosti. Dalším klepnutím ho opět uzavřete. Obrázky je třeba po otevření vždy zavřít.© 2013 Vladimír Plecháč, GComp