Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  

titulek titulek titulek

Malá Strana | Staré a Nové Město | Vnitřní čtvrti | Okrajové čtvrti | Zpět

Pražské kostelní betlémy

Betlémy 2013

Plakát akce Betlémek k sestavení
Pražské arcibiskupství uspořádalo pro vánoce 2012 a 2013 akci pro rodiče s dětmi směřující k návštěvě vybraných kostelů v Praze, kde jsou vystaveny jejich betlémy. V každém kostele zapojeném do projektu Betlémy 2012 byla jako malý dárek pro prvních 2 000 dětí připravena jedna papírová figurka z betléma (celkem bylo k dispozici 20 druhů figurek). Betlém vytvořila technikou malby na hedvábí výtvarnice Františka Vandasová. Děti po návštěvě více kostelů si mohli sestavit vlastní betlém. V roce 2013 byly přidány další figurky i kostely k navštívení.

Betlémy 2017

Plakát akce Betlémek k sestavení V každém kostele zapojeném do projektu Betlémy 2017 bude jako malý dárek pro děti připravena jedna papírová figurka z betlému - celkem bude k sestavení třicet jedna figurek. Betlém vytvořila akad. malířka Jindra Hubková. Přehled figurek a kulisy k vytištění byly k dispozici na www.krestanskevanoce.cz.Betlémy v kostelech na Hradčanech a Malé Straně

PM nanebevzetí Narození Páně (Loreta) PM královna andělů Katedála sv.Víta PM ustavičné pomoci sv.Tomáš sv.Josef sv.Karel Boromejský PM pod řetězem
Jezulátko sv.Vavřinec

Betlémy v kostelech na Starém a Novém Městě

sv.Bartoloměj sv.Jiljí sv.Mikuláš PM před Týnem sv.Havel sv.Jakub sv.Haštal sv.Josef (u Tadeáška) sv.František z Asissi
sv.Salvator PM Sněžné Nejsvětější Trojice sv.Ignác sv.Jeroným sv.Kunhuta

Betlémy v kostelech ve vnitřních čtvrtích

sv.Ludmila (Vinohrady) Nejsvětějšího Srdce sv.Václav (Smíchov) Kostel CČHS(Smíchov) sv.Václav (Vršovice) sv.Mikuláš (Vršovice) sv.Petra a Pavla

sv.Václav (Nusle) sv.Pankrác (Pankrác) sv.Michal (Podolí) sv.Prokop (Braník) sv.Antonín(Holešovice) Husův sbor sv.Cyril a Metoděj Krista_Krále sv.Norbert (Strašnice)

po návštěvě doplním po návštěvě doplním
sv.Markéta (Břevnov) sv.Anna (Žižkov) sv.Prokop (Žižkov) sv.Rocha (Žižkov)

Betlémy v kostelech v okrajových čtvrtích

sv.Matěj (Dejvice) sv.Václav (Bohnice) Stětí sv.Jana PM královna míru Nanebevzetí PM sv.Jakub (Kunratice) sv.Filip a Jakub Všech Svatých sv.Fabian (Liboc)

po návštěvě doplním
sv.Petr a Pavel Narození PM sv.Anežka (Spořilov) PM vítězná (Řepy) Svatá Rodina (Řepy) sv.František (Chodov) Matka Tereza (Chodov)

Povýšení Kříže (Vinoř) sv.Prokop (Hrnčíře) Remigius (Čakovice) sv.Jakub (Petrovice) Pov. Kříže (Koloděje) sv.Jakub (Zbraslav)


© 2019 Vladimír Plecháč, GComp