Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  Nejsvětějšího srdce (Vinohrady) | sv. Ludmily (Vinohrady) | sv. Václava (Vršovice) | sv. Mikuláše (Vršovice) | sv. Václava (Nusle) | sv. Pankráce (Nusle)
sv. Cyrila a Metoděje (Karlín) | sv. Prokopa (Žižkov) | sv. Anny (Žižkov) | sv. Rocha (Žižkov) | sv. Antonína (Holešovice) | Husův sbor (Holešovice)
sv. Václava (Smíchov) | kostel CČSH (Smíchov) | sv. Gabriela (Smíchov) | Nejsvětější Trojice (Smíchov) | sv. Filip (Zlíchov) | Zpět

Kostelní betlémy - Vnitřní městské čtvrti I

Procházku po betlémech vnitřních pražských čtvrtí budete plánovat s jistými potížemi, protože jednotlivé kostely jsou od sebe dosti vzdálené. V žádném případě ji nemůžete připravit jako pěší procházku po kostelích. Budete muset volit vždy určité místo, kam se dopravíte tramvají, metrem nebo autobusem a odtud pak obsáhnete vždy nejvýše dva kostely.
Začnete přesunem tramvají č.11 (nástup na Tylově náměstí) na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde navštívíte moderní kostel Nejsvětějšího srdce, postavený podle návrhu Josipa Plečnika v letech 1928-1932. Odtud se pěší procházkou přemístíte na náměstí Míru, kde se nachází kostel sv. Ludmily. Pro dnešek můžete skončit nebo se můžete tramvají č. 4 nebo 22 (z náměstí Míru) přemístit do Vršovic. Vystoupíte na zastávce Ruská a po krátké chůzi zastavíte u kostela sv. Mikuláše. Když jste si prohlédli betlém pokračujete po Moskevské ulici podél tramvaje na Čechovo náměstí. Moderní kostel sv. Václava byl postaven podle vítězného návrhu Josefa Gočára a vysvěcen v roce 1930. V kostele vás kromě betlému může zaujmout vitráž sv. Václava od Josefa Kaplického. Nyní předpokládám, že pro jeden den to bylo docela dost. Dál budeme pokračovat po odpočinku.

Výchozím bodem další procházky bude křižovatka Anděl na Smíchově. Sem sjiždí mnoho tramvají z různých částí Prahy a je zde také stanice Metra. Odtud se vydáte Štefánikou ulicí a po 200 m budete stát před kostelem sv. Václava na Smíchově. Zdejší kostel byl dostavěn v roce 1881. Kostel navštívil dokonce i císař František Josef I. Od kostela se vrátíte zpět k Andělu a zde nasednete na tramvaj č.7 ze ketré vystopuíte na stanici Vítoň. Podejdete pod viaduktem železničního mostu a pro přející křižovatky zabočíte na schody, které vás vyvedou na Vyšehrad. Zde vás očekáva basilika minor sv. Petra a Pavla. Kromě prohlídky basiliky jistě zavítáte na vyšehradský hřbitov, kde nalezli odpočinutí výsmné osobnosti česjého společenského, kulturního i politického života. Procházkou parkem a po hradbách projdete branami a opustíte vyšehradský areál. Pro další cestu se budete muset poradit s plánem Prahy, protože její popis je příliš komplikovaný. Na Pankráci, kam vás vyvede ulice z Vyšehradu musíte vyhledat kostel sv.Pakráce a poté kratší procházkou dojdete ke kostelu sv. Václava, který se nachází v Nuslích. Vzdálenost k prvnímu kostelu může být 2-3 km, ke druhému dojdete po 20 minutách střední chůze. I když se třeba necítíte unaveni, tak už vás dnes nikam nepošlu.

Zbývající čtyři kostely musíte vyhledat na plánu Prahy a cestu k nim samostatně připravit. Jistě vždy použijete tramvaj nebo metro. Kostely jsou od sebe značně vzdálené a každý představuje samostatnou návštěvu.

       


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp