Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


sv. Jakuba | Matky Boží před Týnem | Nejsvětějšího Salvátora | sv. Františka z Assisi | sv. Bartoloměje | sv. Ducha | sv. Haštala
sv. Havla | sv. Jiljí | sv. Mikuláše | Zpět

Kostelní betlémy - Staré Město

Procházku po kostelích a betlémech Starého města doporučuji začít u pomníku Karla IV u Karlova mostu. Proti vám bude kostel Nejsvětějšího Salvátora a po levé straně sv. Františka z Assisi. Potom projdete Klementinem na Staroměstské náměstí a hned vlevo můžete navštívit pravoslavný kostel sv. Mikuláše, který stojí za shlédnutí, a potom za sochou Jana Husa kostel Panny Marie před Týnem. Ze Staroměstského náměstí se vydáte do spleti uliček Starého města, kde vás postupně čekají kostely sv. Haštala, sv. Jakuba staršího a sv. Jiljí. Pokračujete do ulice Bartolomějské, kde se můžete podívat do kostela sv. Bartoloměje.
Mimo naši trasu zůstal jen kostel sv. Ducha a také kostely, kde se pořádají koncerty U sv. Salvatora a sv. Judy.© 2019 Vladimír Plecháč, GComp