Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  sv. Petra na Poříčí | sv. Josefa | sv. Kunhuty | sv. Kříže | PM Sněžné | Nejsvětější Trojice | sv. Voršily | sv. Vojtěcha
sv. Štěpána | sv. Ignáce | sv. Jeronýma | sv. Kosmy | sv. Jana na Skalce | Nejsvětější Trojice | sv. Apolináře | Nanebevzetí PM | Zpět

Kostelní betlémy - Nové Město

Procházku po kostelích a betlémech Nového města doporučuji začít na Florenci, kam přijedete metrem B nebo C. Podejdete pod magistrálou na Petrské náměstí, kde navštívíte kostel sv. Petra s pěkným betlémem. Uličkami projdete k obchodnímu domu Labuť a podél tramvaje pokračujete na Náměstí Republiky, kde je kostel sv. Josefa, který lidé také nazývají U sv. Floriána. Kolem ČNB se dostanete do Jindřišské ulice, kde proti Jindřišské věži stoji kostel sv. Kunhuty a Jindřicha. Průchodem se vrátíte na Příkopy a tam máte kostel sv. Kříže. V rohu Václavského náměstí dojdete na Jungmannovo náměstí s překrásným kostelem Panny Marie Sněžné. Opět musíte projít průchodem do nádvoří a pak do kostela. Neměli byste minout ani překrásnou výstavu Betlémů s vchodem právě z nádvoří. Naleznete zde betlémy z různého materiálu, doby a provedení. Ke spatření je i unikátní dřevěný, pohyblivý betlém. Projdete průchodem kolem bývalého obchodního domu Máj a ve Spálené ulici stojí za povšimnutí kostel Nejsvětější Trojice s jednoduchým betlémem. Vrátíte se na Národní třídu a pokračujete směrem k Národnímu divadlu. Cestou se zastavíte v kostele sv. Voršily s velmi krásným betlémem. Prolukou mezi Novou scénou a Národním divadlem projdete do Vojtěšské ulice, kde stojí kostel sv. Vojtěcha. Zde také pro tento den procházku ukončíte.
Druhou procházku načněte nad Karlovým náměstím, kde ve Štěpánské ulici je kostel sv. Štěpána. Když se vrátíte na Karlovo náměstí, tak hned v horní části navštivte kostel sv. Ingnáce. Jeho betlém stojí za shlédnutí. v areálu emauzského kláštera, do kterého se dostanete ve spodní části Karlova náměstí, se nachází moderní stavba kostela Panny Marie a sv. Jeronýma, postavené namísto vybombardovaného původního starého kostela Emauz při americkém náletu 14.února 1945 . Na prostranství u vchodu stojí pravoslavný kostel sv. Kosmy a Damiána. Když vyjdete z areálu hned naproti se schody je kostel sv. Jana na Skalce. Sejdete k Botanické zhradě kde zabočíte doprava do Podskalí a v Trojické ulici najdete kostel Nejsvětější Trojice. Trochu stranou jsou kostely sv. Apolináře a Nanebevzetí Panny a Marie a sv. Karla Velikého.

Velkou nevýhodou mnoha těchto kostelů, je jejich přístpnost jen v době konání mše svaté, a tak je třeba si návštěvy dopředu správně rozvrhnout. Jednoduchou procházkou to prostě nejde a budete se do míst i několikrát vracet.© 2019 Vladimír Plecháč, GComp