Vánoční betlémy

Tradice jesliček    České papírové betlémy    Zahraniční papírové betlémy    Autoři papírových betlémů    Kostelní betlémy    Venkovní betlémy    Z výstav betlémů  


sv. Vavřince | Nanebevzetí PM | PM královny andělů | Narození Páně | Katedrála sv. Víta | PM ustavičné pomoci
sv. Tomáše | sv. Josefa | sv. Karla Boromejský | PM pod řetězem | PM vítězné | Zpět

Kostelní betlémy na Hradčanech a Malé Straně

Na Malé Straně a Hradčanech je nejvíce kostelů zasvěceno kultu Panny Marie. Svoji procházku začnete na Petříně, kde blízko rozhledny se nachází kostel Sv. Vavřince, který dnes patří starokatolické církvi. Zde vás upoutá netradiční kovový betlém Jaroslava Válka. Projdeme petřínskými zahradami a když mineme Pohořelec, vstoupíme do areálu Strahovského kláštera. V kostele Nanebevzetí Panny Marie můžete obdivovat řezbářské dílo Jana Floriána. Když opustíte kostel, nezapomeňte si prohlédnout také krásný dřevěný venkovní betlém, který je postaven na boku kostela. Od Strahovského kláštera sejdete průchodem po schodech na Loretánské náměstí.

V dolní části náměstí, v nenápadném kostelíčku Panny Marie královny andělů, který patří kapucínům, se nachází jeden z nejkrásnějších pražských chrámových betlémů, vytvořený pravděpodobně bratrem Kašparem. Při návštěvě se nesmíte nechat odradit i delší frontou, tak je tento betlém navštěvovaný. S velkou oblibou sem chodí rodiče s dětmi nebo celé školky. V kostele Narození Páně budete více obdivovat interiéry a oltáře objektu než vlastní betlém.

Od Loretánské náměstí pokračujete přes Hradčanské náměstí a Matyášovou bránou vejdete do areálu Pražského hradu. V čase Vánoc je před katedrálou sv. Víta, Vojtěcha a Václava vždy mnoho cizinců. I kdyby u vchodu se vytvořila fronta, stojí za to vejít. Obvykle je třeba zaplatit poměrně vysoké vstupní, ale o Vánocích je návštěva betlému zpravidla zdarma. O Vánocích 2013/14 jste si ještě mohli prohlédnout rozsáhlý chlebový betlém od žáků českobudějovické pekařské školy.

Nerudovou ulici sestupíte na Malostranské náměstí. Asi v polovině po levé straně je nenápadný vchod do kostela Panny Marie ustavičné pomoci. Betlém od neznámého autora byl vytvořen v "nazarénskému" stylu. Pod Malostranským náměstím jsou trochu zastrčeny kostely sv.Tomáše a sv.Josefa. V kostele sv.Tomáše musíte projít vlevo podél hlavní lodi a blízko sakristie objevíte betlém. Betlém u sv.Josefa se vám bude zdát trochu chudší oproti výpravným betlémům, které jste doposud viděli.

Projdeme Mosteckou ulicí do Lázeňské, kde je kostel Panny Marie pod řetězem s krásným betlémem z řezbářské dílny Josefa Krejčíka. Procházku po malostranských betlémech zakončíte u Pražského jezulátka.


© 2013 Vladimír Plecháč, GComp